1. TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE www.revistatimpul.ro 

Site-ul www.revistatimpul.ro este proprietatea ART (Asociația Revistei Timpul), TIMPUL fiind marcă înregistrată ART. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.revistatimpul.ro, proprietarul mărcii fiind numit generic, în continuare TIMPUL
Accesul și utilizarea site-ului www.revistatimpul.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. 
1. ACCES 
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din ediția on-line a ziarului TIMPUL. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. 
Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. 
TIMPUL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. 
Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. 
2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA 
TIMPUL oferă acces liber la site-ul www.revistatimpul.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. 
Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de TIMPUL sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu TIMPUL sau partenerii săi. 
Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea TIMPUL sau a clienților săi. 
Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se intâmplă fără acordul scris explicit al TIMPUL, TIMPUL nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de TIMPUL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil. 
TIMPUL sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături ("link"-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. TIMPUL nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. TIMPUL nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. 
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispozitie de TIMPUL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 
TIMPUL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita TIMPUL sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. 
Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România. 
3. REGULI DE UTILIZARE: 
Nu sunt permise: - copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site; - încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop; - încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua TIMPUL sau a rețelei TIMPUL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua TIMPUL care nu sunt publice, făra autorizație; - încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua TIMPUL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin "flooding" sau "DOS". - folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale ("spamming") sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. 
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. TIMPUL va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. 
4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI 
TIMPUL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. 
TIMPUL nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. 
TIMPUL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv. 
5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE 
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele: - utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. TIMPUL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. 
TIMPUL nu oferă nicio garanție că: - informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră - serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, - rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere, - calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele - orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Nici un sfat sau alte informații verbale sau scrise, obținute de la site-ul TIMPUL sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare. 
6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
TIMPUL nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă TIMPUL a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: - utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului; - costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul TIMPUL; - acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; - declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului; - orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de TIMPUL, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa redactie@revistatimpul.ro 
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. TIMPUL își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților. 
Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. TIMPUL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său. 
7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE 
Informațiile personale puse la dispoziția site-ului TIMPUL pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii 677/2001. 
TIMPUL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. 
TIMPUL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. 
TIMPUL nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile TIMPUL
Politica site-ului www.revistatimpul.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, TIMPUL își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea TIMPUL, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către TIMPUL, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor. 
Pe site-ul www.revistatimpul.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul TIMPUL și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. 
TIMPUL își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. 
II. REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE la Comentarii pe www.revistatimpul.ro 
Utilizarea secțiunii de comentarii pe site-ul www.revistatimpul.ro, accesul și logarea presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora: 
1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente față de un alt membru al site-ului, care să conțină amenințări sau să violeze intimitatea, viața privata a cuiva sau care încalcă legea. 
2. Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu dețin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul. 
3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile in lant, schemele piramidale și orice alte solicitări de acest tip. 
5. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist mesajele obscene și orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic 
6. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecință, www.revistatimpul.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor. 
7. www.revistatimpul.ro nu oferă garanții pentru lipsa de acuratețe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informații prezentate. Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacției TIMPUL
8. www.revistatimpul.ro își rezervă dreptul de a șterge conținutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modficarea mesajelor instantaneu. 
Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor și își asumă eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate, cu excepția mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. 
9. Administratorii site-ului își rezervă dreptul de a șterge orice mesaj și de a interzice accesul la secțiunea de comentarii TIMPUL oricărui utilizator care nu se supune acestor condiții.