Înspre o nouă Cortină de Fier

Integrarea rapidă, după căderea Zidului Berlinului (1989) și prăbușirea URSS (1991) a țărilor din Europa Centrală și de Est, care au intrat, după al doilea război mondial, sub controlul sovietic, a părut că invalidează teoriile lui Samuel P. Huntington despre faliile...

214 vizualizări

Un secol de la încheierea Primului Război Mondial

Impulsul comunitar european extins pe mapamond a condus la fenomenul comemorativ dedicat primei conflagraţii mondiale. Milioanele de morţi, numeroșii mutilaţi și uriașele distrugeri de bunuri, dar mai ales evocarea încrâncenărilor letale din tranșee, a lagărelor...

229 vizualizări

Războiul de întregire a României

Istoriografia românească a consacrat această denumire confruntării politice și militare în care România a fost angajată în război alături de statele Antantei, începând cu ziua de 14/27 august 1916. În ultimii ani s-au utilizat diferite...

133 vizualizări

Confuzia limbilor sub zodia noului populism

E de crezut că extinderea și consolidarea în cele mai diverse contexte a populismului naţionalist va avea efecte nu doar în planul politicii globale, dar și pe palierul repertoriului de categorii analitice întrebuinţate pentru a da seama de evoluţia fenomenului....

152 vizualizări

Începuturile unei noi Primăveri Arabe

Primăvara Arabă a fost întâmpinată cu entuziasm în lumea democratică. Şi în statele care aveau probleme cu democratizarea. Nimeni nu a putut însă prevedea consecinţele tragice în întreaga regiune ale unei mişcări considerate iniţial...

130 vizualizări

Heterosexualitatea şi istoria comparativă

Puține evenimente recente au fost mai potrivite pentru a stimula diversificarea reflecției adâncite asupra înțelesurilor ultimului secol de istorie decât referendumul pentru familie de la începutul lunii octombrie. Firește că, abordată din perspectiva...

928 vizualizări

Cine pe cine alege?

Alegerile de la noi bat la uşă într-o lume în care ideologiile sunt neclare, sistemele politice şi-au arătat limitele, adevărul a devenit postadevăr, fake-news şi manipularea au intrat deja în uzanţă cotidiană. În confuzia generală, vă propun să...

786 vizualizări