Mulți dintre criticii literari mai tineri sunt atenți îndeosebi la mutațiile din poezia autorilor debutați în ultimii ani, fapt care, oricât de justificabil, așază în umbră poeți importanți ai generațiilor trecute. Firește, este întru totul...