Juriul naţional al Galei Oamenii Timpului – responsabilitate și profesionalism

Ana‑Maria Ungureanu Publicat la: 12-03-2015

Barometrul succesului Galei rezultă și din cele 27 245 de voturi consultative înregistrate pe site‑ul www.oameniitimpului.ro. Cea mai importantă etapă a jurizării a fost însă cea în care câștigătorii au fost desemnaţi de un juriu riguros, format din: Radu Vancu (Literatură), Cătălin Sava (Arte), Adrian Cioroianu (Educaţie și cercetare), Liviu Mihaiu (Societate civilă), Excelenţa Sa Claudio Pérez Paladino (Diplomaţie culturală), Mioara Anton (Memorie și istorie), Daniel Cristea‑Enache (Jurnalism cultural), Maia Morgenstern (Tinere valori), Alexandru‑Vlad Ciurea (Sănătate), Bogdan Piţigoi (Antreprenoriat). Președintele juriului a fost Daniel Șandru, directorul revistei Timpul. Declaraţiile pe care juraţii ni le‑au dat după Gală confirmă faptul că scopul pe care organizatorii săi și‑l fixaseră a fost atins.

Daniel Șandru: „Competiţia a fost strânsă. Au fost câteva categorii disputate – de exemplu, «Tinere valori» și «Sănătate» –, la care opţiunile juriului au coincis cu voturile publicului. Dezbaterile au durat două ore și jumătate, fiecare jurat având datoria să le prezinte celorlalţi membri ai juriului atât opţiunea sa, cât și o argumentare în favoarea nominalizatului ales pentru a lua premiul. Aș adăuga un fapt inedit: la «Diplomaţie culturală», Excelenţa Sa Claudio Pérez Paladino, care m‑a mandatat să‑i prezint opţiunea în faţa juriului, a pledat iniţial pentru două nume, dar regulamentul stipula clar că nu se pot acorda premii ex aequo pe categorii. Pentru ediţiile următoare ne dorim aceeași structură a juriului, pentru că sunt oameni nu doar foarte competenţi în ceea ce fac, ci și recunoscuţi ca specialiști în fiecare dintre domeniile amintite. Este un proiect împlinit, bine dus la capăt. Fiecare dintre cei patru parteneri, Editura Adenium, Aso­ciaţia Revistei Timpul, redacţia revistei și nu în ultimul rând Aso­ciaţia Studenţilor Jurnaliști, a avut partea sa importantă în producerea și organizarea evenimentului și am convingerea că celelalte ediţii vor fi din ce în ce mai bune.”

Liviu Mihaiu: „Cred că Gala Oamenii Timpului a căzut la fix, ca un desert mult așteptat, ca o sărbătoare a orașului de care oamenii au nevoie organic, în ceea ce îi privește pe cei mai destoinici cetăţeni ai săi. Cred cu tărie că această Gală va deveni unul dintre tabieturile culturale ale orașului. Am pledat pentru decizia mea, pentru că Alexandrina Dinga te poate motiva eficient, pentru că are un mod de implicare, leadership și persuasiune în chestiunile civice pe care le‑aș numi smooth power. Cetăţenii Iașului sunt conștienţi că orașul e al lor și că pot revendica public orice este legitim pentru binele comunităţii.”

Radu Vancu: „După nivelul superlativ al primei ediţii, Gala Oamenilor Timpului n‑are nevoie de nici o încurajare, ci doar de finanţare. Un astfel de eveniment, care pune Iașul undeva sus de tot pe harta axiologică a României, merită orice sacrificiu financiar. Cu toată diferenţa de vârstă de la categoria pe care am jurizat‑o, competiţia a fost totuși strânsă. Domnul Brumaru mi‑a mărturisit după premiere că a avut emoţii. Prin poezia lui extraordinară, prin proza hipnotică din epistolarele lui, el este una dintre cele câteva stele fixe de pe harta literaturii române de azi. Ar trebui să‑i fim toţi recunoscători pentru că, renunţând la orice gesticulaţie de arivism social, s‑a dus mort‑copt după himera Literaturii – pe care, iată, ne‑a făcut‑o și nouă vizibilă.”

Excelenţa Sa Claudio Pérez Paladino: „Vă felicit pentru obiec­tivele pe care le‑aţi realizat până în prezent și îmi exprim întreaga admiraţie pentru tot ceea ce aţi înfăptuit. Vă doresc mult succes în continuare în nobila dumneavoastră misiune și, de asemenea, la realizarea tuturor obiectivelor pe care vi le propuneţi.”

Maia Morgenstern: „Le mulţumesc organizatorilor Galei Oamenilor Timpului pentru curajul și iniţiativa lor de a face cunoscut opiniei publice acest fenomen uluitor, și anume talentul și ambiţia unor copii de a‑și exprima crezul artistic. Cred că fie­care dintre aceste micuţe genii merită pe deplin să fie alesul, premiantul. Nu ascund faptul că mi‑a fost foarte greu să aleg, să jurizez, să decid. Fie ca măiestria și talentul Mălinei Ciobanu, felul în care face să vibreze vioara, să încânte generaţii multe în anii ce vin. Îi rog pe fiecare să primească din partea mea cele mai calde felicitări și o sinceră reverenţă.”

Mioara Anton: „Singularitatea Galei Oamenii Timpului în peisajul cultural actual îi conferă din start un statut de excepţionalitate, iar acest lucru se datorează în totalitate echipei grupate în jurul revistei Timpul. Gala a fost o recunoaștere a valorilor comunităţii ieșene și trebuie să reprezinte un exemplu și pentru celelalte orașe ale ţării. O naţiune nu poate exista fără memorie, așa cum nici istoricii nu‑și pot justifica existenţa în absenţa izvoarelor istorice. Memoriile lui V.A. Urechia – Din tainele vieţei. Amintiri contimporane (1840‑1882) – editate de Leonidas Rados înseamnă recuperarea me­moriei noastre istorice și punerea în valoare a unor personalităţi reprezentative pentru procesul com­plicat de modernizare pe care so­cietatea românească l‑a traversat în secolul al XIX‑lea.”

Daniel Cristea‑Enache: „Gala Oamenii Timpului a avut un ștaif și o organizare care mi s‑au impus. Am privit cu un ochi «rău» organizarea, pentru a‑i găsi vreo hibă, dar n‑am găsit. Simplu spus, gala a reafirmat demnitatea profesiunilor noastre, fie că am fost juraţi, laureaţi ori nominalizaţi, artiști, profesori sau oameni de știinţă. Competiţia a fost foarte frumoasă, fiindcă, precum echipele din Champions League, «jucătorii» de la secţiunea «Jurnalism cultural» sunt nume de prim‑plan în breaslă și în aria profesională specifică. El însuși conștient de acest fapt, laureatul, Viorel Ilișoi, mi‑a spus la finele Galei că nu se aștepta să câștige. Opţiunea mea pentru domnia sa nu a fost una ușor de luat, dar, odată făcută, am fost bucuros să văd că ea a întrunit unanimitatea voturilor în juriul naţional condus de Daniel Șandru.”

Cătălin Sava: „Ce a făcut revista Timpul, mai întâi prin rebranding‑ul său și apoi prin acest proiect fabulos numit Gala Oamenii Timpului, este un semn că amplitudinea culturală și nu numai a Iașului devine o certitu­dine la nivel naţional. Faptul că revista Timpul a înţeles să recompenseze această meritocraţie a Iașului este un semn că acești oameni sunt, da, Oameni ai Timpului. Jurizarea a fost extrem de strânsă, fiecare dintre cei cinci nominalizaţi fiind adevărate VIP‑uri în lumea artelor ieșene. Oltiţa Cîntec este pentru mine un exemplu de constantă perseverenţă. Admir la ea pasiunea ardentă și constantă pentru domeniul în care activează, loialitatea pentru un domeniu al frumosului căruia, dacă nu i te dedici cu toată doza de frumos, rămâne doar o meserie. Mă bucur că am fost parte din nucleul admirabil care a reușit să facă din Iași un oraș al timpului nostru. De‑abia aștept să revin aici.”

Alexandru‑Vlad Ciurea: „Încurajez ca această Gală să devină o tradiţie culturală, știinţifică și academică. De asemenea, încurajez mediatizarea evenimentului în întreaga ţară, pregătirea din timp a competiţiei, eventual din luna septembrie, cooptarea obligatorie a tuturor factorilor responsabili, administrativi, politici, culturali și religioși din municipiul Iași. Competiţia a fost extrem de strânsă. Cu toţii meritau să fie premiaţi. Doamna Norina Forna ne motivează prin ascensiunea corectă, treptată, în deplin progres, atât pe linie didactică, profesională, cât și pe linie știinţifică. Un rol esenţial în decernarea premiului l‑au reprezentat multiplele acţiuni efectuate în ca­drul Universităţii de Medicină și Farmacie «Gr.T. Popa» din Iași. Ca urmare a eforturilor doamnei profesor dr. Norina Forna, au fost create trei centre de excelenţă unice în spaţiul academic, care deschid noi orizonturi în pregătirea studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară.”

Bogdan Piţigoi: „Cred că Gala Oamenii Timpului a fost un eveniment de o ţinută înaltă, unde au intrat în competiţie, din punc­tul de vedere al nominalizărilor, oameni foarte valoroși prin ceea ce au creat, au realizat și prin ei înșiși. Premiile care au fost acordate i‑au ales pe cei mai buni dintre cei buni în accepţiunea juriului. Cred că Gala Oamenii Timpului va avea mai multe ediţii, pentru că atunci când un eveniment își dovedește succesul, el trebuie să continue.”

Dacă v-a plăcut acest articol, alăturaţi-vă, cu un Like, comunităţii de cititori de pe