Cred că sunt foarte puține aniversări care, în momentul lor originar, aveau greutate suficientă de mare încât participații să „aspire” la aduceri aminte periodice în următoarele decenii. Bunăoară, o întrunire din martie 1918, în...